Główną gałąź produkcji stanowią produkty dla kolejnictwa. Wykonujemy ponad 200 elementów różnego rodzaju, np. drzwi, podesty, korpusy, stopnie, elementy konstrukcyjne pojazdów szynowych, itp.

Produkujemy i oferujemy również elementy konstrukcji maszyn rolniczych, maszyn do drewna, skrzynki metalowe, szafki. Wykonawstwo realizujemy w oparciu o powierzoną dokumentację, a w przypadku jej braku, na podstawie dostarczonego wzoru sporządzamy dokumentację konstrukcyjną we własnym zakresie.

Polecamy usługi obróbki metali :Zapraszamy do współpracy.